Luistervoorbeelden

Dit is een kleine greep luistervoorbeelden uit de opera Hildegard met een centrale rol voor Wishful Singing (t.b.v. de aanvraag voor Der Müde Tod). In Hildegard Opera vormen gregoriaanse gezangen uit haar Ordo Virtutum de ruggengraat voor scènes uit haar leven.

Na een introductie uit de Ordo Virtutum en een proloog gezongen door Hildegard zelf nemen haar zusters (Wishful Singing) de luisteraar eerst mee terug naar het begin van het verhaal. De melodische kernmotieven van de contrapunt-passage zijn ontleend aan Hildegard’s Ordo Virtutum.
De zusters zijn verhuisd onder aanvoering van Hildegard en – hoewel onwennig – opgetogen omdat ze zich hebben bevrijd van het juk van de abt en diens klooster.
Hildegard daarentegen (gezongen door Wynanda Zeevaarder) begint ineens sterk te twijfelen aan de hele onderneming. Ook in Der Müde Tod zullen er dergelijke tegenstrijdige lagen komen.
Hildegards geliefde/protégé Ricardis is haar ontnomen door de abt. Het koor becommentarieert in bittere en dreigende klanken Hildegards
naderende ontsporing. Een dergelijke dramatische opbouw kan ik me ook goed voorstellen bij de laatste scènes van Der Müde Tod (de baby in het brandende huis).
Hildegards assistent Volmar kondigt Ricardis’ onverwachte overlijden aan. Hildegard is diep getroffen. Het koor becommentarieert met zwevende intonatiegolven. Ik vind het schemergebied tussen ‘in’ en ‘out’ altijd heel erg spannend, in dit geval ‘in tune’ en ‘out of tune’.